ชั้น ป.2
ด.ช.ชนันธร   สุขคำ
ด.ช.ทินภัทร   อุ่นเมือง
ด.ญ.ปทิตตา   เปี้ยกาศ
ด.ญ.สีฟอง