ถวายเทียน ๒๕๕๘

Category: ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน
Published on Sunday, 23 August 2015 17:24
Written by ผู้ดูแลเว็บไซต์
Hits: 421

เมื่อวันที่ ๒๗- ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะครูและบุคลากรได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเข้าพรรษาพาน้องถวายเทียน

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยนำเทียนพรรษาและสังฆทานไปถวายที่วัด ในตำบลวอแก้ว