วันฮอมพญ๋า ๒๕๕๘

Category: ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน
Published on Sunday, 30 August 2015 15:19
Written by ผู้ดูแลเว็บไซต์
Hits: 768

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะครูโรงเรียนวอแก้ววิทยาได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันฮอมผญา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เณ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติและเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยโรงเรียนวอแก้ววิทยาได้นำกิจกรรมต่างๆมาเข้าร่วมในงาน ได้แก่ กลองสะบัดชัย เกมภาษาไทย สลัดเพื่อสุขภาพ และนมสดจากสหกรณ์โคนมบ้านวอแก้ว