เยี่ยมบ้าน ๒๕๕๘

Category: ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน
Published on Sunday, 30 August 2015 15:49
Written by ผู้ดูแลเว็บไซต์
Hits: 396

คณะครูโรงเรียนวอแก้ววิทยาได้ทำการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เพื่อติดตามดูแลพฤติกรรม สภาพความเป็นอยู่ การเรียน และร่วมแก้ไขปัญหากับผู้ปกครองของนักเรียน