แจ้งผลการเรียน 2-2561

ผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

1.ผลการเรียน ชั้น ป.1 คลิก

2.ผลการเรียน ชั้น ป.2 คลิก

3.ผลการเรียน ชั้น ป.3 คลิก

4.ผลการเรียน ชั้น ป.4 คลิก

5.ผลการเรียน ชั้น ป.6 คลิก

6.ผลการเรียน ชั้น ม.1 คลิก

7.ผลการเรียน ชั้น ม.2 คลิก

8.ผลการเรียน ชั้น ม.3 คลิก